Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Steun ons

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
Gastvrouwen en gastheren
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen twee dagdelen per maand onze gasten willen ontvangen. Zij dragen bij aan het creëren van een huiselijke sfeer, verwelkomen de gasten, geven rondleidingen en bieden een luisterend oor.

Fondsenwerving
De stichting is geheel afhankelijk van giften en donaties. Onze sponsorcommissie zet zich onvermoeibaar in om een financieel fundament onder Anna's huis te borgen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren....

Wilt u meer informatie? Mail ons of kom langs.....

Bankrekening: NL 35 RABO 0317 226 576 tnv St. Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek

U kunt ook een periodieke gift met belastingvoordeel aan Anna's huis schenken. U vindt het formulier onder het kopje "Over ons" en dan naar "Officiële documenten" en daaronder vindt u het formulier voor fiscale aftrek. 

Mocht u Anna's huis verblijden met een incidentele gift weet dan dat de Privacywetgeving ons verhindert dat wij over uw adresgegevens e.d. beschikken via de bank. Als u ons bij de overboeking of (bij voorkeur) via fondsen@lmkz.nl op de hoogte brengt van uw naam en adres, stelt ons dat in staat u persoonlijk te bedanken. Mocht u dat niet doen, weet dan dat Anna's huis dankbaar is voor elke gift die wij ontvangen. 

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.