Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Wie was Anna

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
Anna Derksen was oncologie verpleegkundige in het ZMC Zaans Medisch Centrum. Zij was eveneens een groot voorstander van het krijgen van een inloophuis voor patiënten met kanker in de Zaanstreek. Ze was zelf kankerpatiënt en voordat zij daadwerkelijk mee kon doen met de totstandkoming van Anna’s Huis is zij op 31 maart 2017 helaas aan de gevolgen van borstkanker, 56 jaar oud, overleden.

Anna staat door haar niet aflatende levenslust en energie symbool voor een grote groep mensen, mannen en vrouwen, met kanker. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om het Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, de toevoeging “Anna’s huis” te geven om al deze mannen en vrouwen hiermee een symbolische plaats te geven waardoor zij niet vergeten worden.

Een mooi stuk over Anna Derksen en de opening van het huis kunt u lezen in www.dezaanseverhalen.nl/herinnering-aan-anna-staat-als-huis, geschreven door Sarah Vermoolen.

Lees hier ook een artikel over Anna dat enige jaren geleden is verschenen in de Margriet.

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.