Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Doneren

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
Anna’s huis is een stichting zonder winstoogmerk. Er is geen reguliere financiering, dus wij zijn afhankelijk van de bijdragen van fondsen, vrienden van de stichting, sponsorgelden en donaties. Wij vinden dat fysieke en psychosociale (na)zorg en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten in feite even vanzelfsprekend zou moeten zijn als de medische zorg. Dit vraagt inpassing van deze zorg in het beleid van gemeenten, rijk en zorgverzekeraars. Daarvoor maken wij ons sterk. Echter zolang deze vorm van ondersteuning niet financieel erkend wordt zijn wij afhankelijk van sponsoring en donaties.

Daarom zoeken wij naar particulieren en bedrijven die ons werk incidenteel of structureel willen ondersteunen. Met uw hulp kan Anna’s huis voortbestaan en blijven voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten.

Het rekeningnummer van Anna's huis is NL35 RABO 0317226576 tnv Stg Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek 
Personen of instanties die tenminste 200 euro doneren worden vermeld bij de Bronzen sponsoren op onze website en op de krijtborden in Anna's huis. Grote sponsoren worden vermeld bij Zilveren en Gouden sponsoren. 

Stichting Anna’s huis heeft de ANBI status (857335054) en is aangesloten bij IPSO

 U kunt ook een periodieke schenking doen met belastingvoordeel: klik hier voor informatie en formulier 


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.