Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Bestuur, Raad van Advies en ondersteuning

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Bestuur

Het bestuur van Anna’s huis wordt gevormd door:
 • dr. Sylvia Dermout (voorzitter, gynaecoloog)
 • drs. Maria Bank (secretaris, sponsorwerving)
 • Kees Kos (penningmeester, zorgaccountant)
 • vacature 
Sylvia Dermout               Kees Kos              Maria Bank

Sylvia Dermout         Kees Kos                   Maria Bank

Vertrouwenspersoon: 

drs. Matty Hakvoort (psychiater), locatie Huis aan het Water, Hoogedijk 7a/7b, 1145 PM Katwoude 

Raad van Advies

 • drs. Matty Hakvoort (psychiater, oprichter Huis aan het water)
 • Rob van der Laan MsC (directeur RABO bank)
 • dr. Mimi Mulder (chirurg ZMC)
 • drs. Rachel de Jong (tandarts)
 • Dick Dekker (Zaan de Wandel)
 • drs. Aart van Bochove (internist oncoloog ZMC)
 • drs. Joop Louman (organisatie deskundige)
Matty Hakvoort  Rob van der Laan   Mimi Mulder  Rachel de Jong  Dick Dekker  Aart van Bochove  Joop Louman

Ondersteuning bestuur: 
Het bestuur wordt ondersteund door 3 werknemers (tezamen 1 fte):
Nicole Doempke, office manager, 5 fte
Jacqueline Huis, zorgconsulent, 3 fte en 1 fte als vrijwilliger
Annelies Wichers, fondsenwerving, 2 fte 

Centrum voor Leven met Kanker | Zaanstreek: Anna's Huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s Huis te realiseren, Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.