Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Bestuur, Raad van Advies en ondersteuning

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Bestuur

Het bestuur van Anna’s huis wordt per 1 mei 2020 gevormd door:
  • dr. Sylvia Dermout (voorzitter, gynaecoloog), BIG nr 79020615101, tevens directeur 
  • Peter Tange (vice voorzitter, voormalig burgemeester Wormerland)
  • mr. Henk Steen (secretaris, voormalig bestuurder st. Odion)
  • mr. Tijmen Bongartz  (penningmeester, juridisch adviseur)
Sylvia Dermout        peter tange        Henk Steen            Tijmen Bongartz
Sylvia Dermout     Peter Tange         Henk Steen       Tijmen Bongartz                          

Vertrouwenspersoon: 

drs. Matty Hakvoort (psychiater), locatie Huis aan het Water, Hoogedijk 7a/7b, 1145 PM Katwoude, BIG nr 09021318801

Raad van Advies

  • drs. Matty Hakvoort (psychiater, oprichter Huis aan het water), BIG nr 09021318801
  • drs. Ariënne Kooter (directeur RABO bank)
  • dr. Mimi Mulder (chirurg ZMC), BIG nr 79022904601
  • drs. Rachel de Jong - Gosselink (tandarts), BIG nr 79021166002
  • Dick Dekker (Zaan de Wandel)
  • drs. Joop Louman (organisatie deskundige)
Matty Hakvoort  Arienne Kooter   Mimi Mulder  Rachel de Jong  Dick Dekker  Joop Louman . 

Ondersteuning bestuur: 
Het bestuur wordt ondersteund door Sylvia Dermout (onbezoldigd directeur),  Jacqueline Huis, zorg coördinator, BIG nr 69005345030 voor 0,5 fte en 0,1 fte als vrijwilliger, door Juan Garcia, sponsorwerver voor 0,8 fte en zes secretariële medewerkers (vrijwilligers) voor elk 1 of 2 dagdelen.

                   Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.