Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Bestuur, Raad van Advies en ondersteuning

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Bestuur

Het bestuur van Anna’s huis wordt gevormd door:
  • dr. Sylvia Dermout (voorzitter, gynaecoloog)
  • mr. Henk Steen (secretaris, directeur zorginstelling)
  • Kees Kos (penningmeester, zorgaccountant)
Sylvia Dermout                         Henk Steen                          Kees Kos                    
Sylvia Dermout                    Henk Steen                               Kees Kos                  

Vertrouwenspersoon: 

drs. Matty Hakvoort (psychiater), locatie Huis aan het Water, Hoogedijk 7a/7b, 1145 PM Katwoude 

Raad van Advies

  • drs. Matty Hakvoort (psychiater, oprichter Huis aan het water)
  • drs. Ariënne Kooter (directeur RABO bank)
  • dr. Mimi Mulder (chirurg ZMC)
  • drs. Rachel de Jong (tandarts)
  • Dick Dekker (Zaan de Wandel)
  • drs. Joop Louman (organisatie deskundige)
  • drs. Aart van Bochove (internist oncoloog ZMC)
Matty Hakvoort  Arienne Kooter   Mimi Mulder  Rachel de Jong  Dick Dekker    Joop Louman   Aart van Bochove

Ondersteuning bestuur: 
Het bestuur wordt ondersteund door Jacqueline Huis, leidinggevend coördinator, 0,5 fte en 0,1 fte als vrijwilliger

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.