Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Over ons

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Stichting Centrum voor Leven met en na kanker | Zaanstreek, Anna's huis

De Stichting Centrum voor Leven met en na kanker | Zaanstreek, Anna's huis, heeft een team dat bestaat uit een kleine professionele staf, zelfstandig gevestigde professionele hulpverleners en goed getrainde vrijwilligers, die zelf ook vaak ervaringsdeskundig zijn. Zij bieden allen psychosociale zorg. De stichting wordt bijgestaan door een bestuur en een adviesraad die bestaat uit prominente, veelal ervarings- en ervaren deskundigen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Alle ruim 70 vrijwilligers werken onbezoldigd, slechts 2,2 fte krijgt een salaris, maar werken daarnaast ook nog mee als vrijwilliger. 
Samenwerkingspartners zijn Espria ledenvereniging en (Z)aan aan de Wandel. Er wordt verder nauw samengewerkt met Stichting Huis aan het Water en het Zaans Medisch Centrum. Deze samenwerking leidt tot optimalisering van de oncologische ketenzorg doordat de oncologische ketenverantwoordelijkheid vertegenwoordigd is in het bestuur van de stichting wat resulteert in betere afstemming, kortere lijnen en dus meer persoonlijke aandacht, zowel fysiek, mentaal als sociaal voor de mens met kanker en zijn familie.

Mocht u interesse hebben om zich op te geven als vrijwilliger dan bent u van harte welkom om een mailtje te sturen aan info@lmkz.nl met een beknopt CV en uw idee waar u zich nuttig zou willen maken na het lezen van deze website.  

De stichting is opgericht op 28 februari 2017 onder KvK nr 68181310, RSIN857335054.Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.