Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Over ons

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

De Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek heeft een team dat bestaat uit een kleine professionele staf, zelfstandig gevestigde professionele hulpverleners en goed getrainde vrijwilligers, die zelf ook vaak ervaringsdeskundig zijn. De Stichting wordt bijgestaan door een bestuur en een adviesraad die bestaat uit prominente, veelal ervarings- en ervaren deskundigen die toezicht houden op het inhoudelijke programma en onderzoek. Alle ruim 90 vrijwilligers werken onbezoldigd, slechts de coördinatoren (samen 0,8  FTE) die dagelijks aanwezig zijn, krijgen een vergoeding.  

Er wordt samengewerkt met Stichting MOC Huis aan het Water, Evean ledenvereniging en Zaan aan de Wandel. Deze samenwerking leidt tot optimalisering van de oncologische ketenzorg doordat de oncologische ketenverantwoordelijkheid vertegenwoordigd is in het bestuur van de stichting  wat resulteert in betere afstemming, kortere lijnen en dus meer persoonlijke aandacht, zowel fysiek, mentaal als sociaal voor de mens met kanker en zijn familie.

De stichting is opgericht op 28 februari 2017 onder KvK nr 68181310, RSIN857335054.

Bestuur Anna's huis
Raad van Advies Anna's huis
Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.