Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

voor partners van mensen die niet meer beter worden

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u


Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk deze email in de browser
Met deze nieuwsbrief wordt iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in Huis aan het Water geïnformeerd.


Welkom bij Huis aan het Water

Nieuwsbrief februari 2020

Inleiding

Beste Sylvia,

Een heel nieuw jaar voor ons waarin wij wederom hopen voor veel mensen met kanker en hun naasten een plek te zijn om op adem te kunnen komen, steun te krijgen en het leven weer op te pakken, zo goed als het kan. Een plek waar een bijzondere samenhang tussen bezoekers, vrijwilligers en professionals is. Ons uitgangspunt hierbij is en blijft: Ook als je ziek bent, dient het bestaan te gaan om de waardigheid en schoonheid van het leven.
Het is cruciaal een omgeving te creëren die je helpt niet overmand te worden door angst en onzekerheid. Waar het ervaren van een perspectief naar de toekomst aandacht krijgt, ook al is die toekomst beperkt of anders. Waar het kan gaan om vragen naar nieuwe zingeving en waar je gemotiveerd wordt om de eigen regie in handen te houden. Waar aan de toekomst wordt gewerkt en de fysieke en psychologische conditie zo goed mogelijk wordt bevorderd. Waar het gevoel “verbonden te zijn” als een groot belang wordt gezien.

In de medische wereld is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat er meer aandacht moet zijn voor het gegeven dat herstel van kanker tijd kost en dat het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en behandeling niet vanzelf gaat. Dat er een nieuwe manier van leven gevonden moet worden, dat het tijd en inzicht kost je beperkingen te aanvaarden en te ontdekken wat er wél kan als er sprake is van langdurige gevolgen.
Aankomende jaren willen wij meer samenwerken met de ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en inloophuizen in de regio zodat alle mensen die geraakt worden door kanker weten waar zij welke zorg en ondersteuning kunnen vinden om met de ziekte kanker of de gevolgen van de ziekte en behandelingen om te gaan. Onze hoop voor de toekomst is dat de mens met kanker en zijn naasten zich in alle facetten van zijn persoonlijk leven ondersteund kan voelen als zij daar behoefte aan hebben.

Ook al is het jaar al weer een maand oud, wij wensen iedereen een hoopvol 2020.

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u ons altijd mailen via info@stichtinghuisaanhetwater.nl


Directeur: Karin Hoogeveen.
Katwoude, februari 2020.
De schaduw van de geschiedenis in tijden van ziekte

Elk begin is tenslotte
niets meer dan een vervolg
En het boek der gebeurtenissen
Ligt open in het midden

W. Szymborska

Het is onze persoonlijke geschiedenis die onze blik kleurt, al lijkt het alsof we elk moment de werkelijkheid onbevangen waarnemen.
Door de vele verhalen van mensen leerde ik dat de thema’s van een levensgeschiedenis zich indrukwekkend vaak herhalen. Sommige pijnlijke ervaringen worden niet alleen gedurende de levensloop maar ook generaties lang overgedragen. Dit gebeurt niet doordat de volgende generatie dezelfde emotionele pijn beleeft maar juist doordat zij van hun ouders geleerd hebben pijn te vermijden. In het eigen leven blijft pijn dan al gauw een te kwetsbaar gevoel om toe te laten. Daar is op zich goed mee te leven. In tijden van ziekte echter kan dit vermijden grote problemen opleveren omdat het niet meer lukt de emotionele pijn uit de weg te gaan.
Lees meer»

Programma Wereldkankerdag: 4, 8, 12 en 17 februari

Wereldkankerdag is jaarlijks op 4 februari.
Wereldwijd staan mensen die dag stil bij kanker om zo het bewustzijn rondom kanker te vergroten. Verschillende organisaties spannen zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen, te behandelen en mensen met kanker en hun naasten psychosociale ondersteuning te bieden. Lees meer»


Mindfulness training start op dinsdag 25 februari

Mindfulness is een effectieve methode die je leert omgaan met stress, vermoeidheid en pijn als je met kanker te maken hebt. Tijdens de training leer je om helder en objectief waar te nemen wat er nú is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en emoties zonder daarover te hoeven oordelen, erover te fantaseren en of te piekeren. Tijdens de training ontwikkel je een andere houding ten opzichte van deze klachten.
Lees meer»

Daantje Stötefalk geeft gratis ontspannende Shiatsu behandeling

Mijn naam is Daantje Stötefalk en ik ben student aan de Zen Shiatsu Opleiding in Amsterdam. In het kader van die opleiding wil ik graag mijn stage vervullen bij Stichting Huis aan het Water. Zelf heb ik 5 jaar geleden borstkanker gehad. De periode na de behandelingen vond ik eigenlijk het zwaarst. Na een operatie en zware chemo heeft shiatsu mij destijds geholpen om weer vertrouwen in mijn lichaam te krijgen en mij weer ontspannen te voelen. Als afronding van mijn opleiding schrijf ik mijn scriptie ook over Shiatsu en het herstel van kanker. Lees meer»

Gastvrouwen van Huis aan het Water, Stichting “Wij Allemaal” en Pisa aanwezig op de dagbehandeling van het Dijklander Ziekenhuis

Op 14 januari ondertekenden het Dijklander Ziekenhuis, nazorg centrum Huis aan het Water en inloophuis “Wij Allemaal” en Pisa Waterland een intentieverklaring waarin zij afspraken maakten om de zorg en nazorg van patiënten verder te verbeteren. Dankzij deze afspraken krijgen mensen met kanker na en tijdens hun behandeling betere geestelijke, sociale en emotionele ondersteuning.
“Als je ziek bent, komt er een hoop op je af,” zegt Simon Opstal, hoofd van het dagcentrum oncologie. “Naast de medische behandeling ga je ook psychisch een heel proces door. Het kan best lastig zijn om daar mee om te gaan. In de inloophuizen staan vrijwilligers klaar voor onze patiënten om hen op dat gebied te ondersteunen”.
Lees meer»

Project “Geïntegreerde netwerkzorg oncologie Zaanstreek/Waterland”

Patiënten in overleg met artsen, fysiotherapeuten en oncologisch verpleegkundigen. Samen werken aan verbetering.

Vanuit het project Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Zaanstreek Waterland vinden regelmatig werkconferenties plaats. Hierin werken mensen met kanker en naasten samen met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartspraktijken, inloophuizen, zorgcentra, thuiszorg en oncologische fysiotherapiepraktijken om de zorg en nazorg van mensen met kanker en hun naasten verder te verbeteren. Lees meer»

CZ-vergoeding inloophuis activiteiten

Zorgverzekeraar CZ vergoedt maximaal 150 euro voor geestelijke maatschappelijke zorg in een inloophuis. Deze vergoeding geldt alleen voor een aanvullende verzekering. Meer informatie is te vinden op de website van CZ. Volg je een van onze activiteiten of heb je gesprekken met een van onze coaches of rouwbegeleiders en ben je bij CZ verzekerd overleg dan even boven met onze administratie. Wij kunnen je dan een factuur geven voor de gemaakte kosten en deze kan je indienen bij het zorgverzekeringskantoor van CZ.

FitKnip actie: Gratis gezondheidsapps uitproberen
Project IKNL & VWS

Voor bijna alles is tegenwoordig wel een app verkrijgbaar. Ook om gezonder en fitter te worden en ook met of na kanker. Maar welke zijn nu betrouwbaar, doen ze wat ze beloven en zijn ze het geld wel waard? Voor velen een drempel om ze te gebruiken. Het FitKnip experiment, mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, onderzoekt wat er gebeurt als je die drempels verwijdert. Je kunt gratis gebruik maken van betrouwbare apps die het doen, waaronder ook speciaal voor (ex-) kankerpatiënten. Meld je snel aan, het aantal plaatsen is beperkt! Lees meer»

Kirsti Arntzen expositie in het Boven IJ, gast van Huis aan het Water

Met trots stapt Kirsti Arntzen het Boven IJ Ziekenhuis binnen. Dus niet met lood in haar schoenen zoals al die keren dat zij vanwege haar kanker telkens weer op consult moest.
Nu exposeert zij in datzelfde ziekenhuis. Dat is belangrijk voor haarzelf én voor lotgenoten.

Kunst vormt een rode draad door het leven van Kirsti Arntzen (50). Schoonheid en creëren geven haar afleiding en energie. Om zich te blijven ontwikkelen en vooral om te blijven genieten.
Dit keer is het háár beurt om creaties te tonen: haar etsen en beelden.
Lees meer»

Uitslag eerste onderzoek Kanker en werk door Hogeschool van Amsterdam

De eerste vragenlijst werd door 750 werkenden ingevuld. Bijna 500 van hen vulden daarna ook de tweede vragenlijst in. En in 2020 volgt de derde vragenlijst. Over een periode van 1,5 jaar wordt dan de relaties tussen oorzaak en gevolg beoordeeld en bijvoorbeeld ook wat een bepaalde vorm van ondersteuning voor invloed heeft op (veranderingen in) werkvermogen.

Wat viel op in de antwoorden op de vragen in de tweede vragenlijst?
Lees meer»

Verzoek tot deelname onderzoek bij partners van mensen die niet meer beter worden

Hiermee brengen wij een onderzoek van Oncokompas onder uw aandacht.
Oncokompas is een onlineprogramma ontwikkeld voor mensen die zijn geraakt door kanker. Het meet hoe het met je gaat, geeft praktische informatie, steun en advies. Er is nu ook een versie beschikbaar voor de partners van mensen die niet meer beter worden.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek wil men te weten komen of Oncokompas helpt de kwaliteit van leven te verbeteren en klachten te verminderen.
Voor een succesvol onderzoek zijn er meer deelnemers nodig.

Om te onderzoeken wat het effect is van Oncokompas, willen zij  twee groepen partners vergelijken: één groep krijgt direct toegang tot Oncokompas en de andere groep krijgt na drie maanden toegang tot Oncokompas. Loting bepaalt in welke groep iemand terecht komt. Op deze manier zijn de groepen goed vergelijkbaar. Deelnemers aan het onderzoek worden gevraagd om drie vragenlijsten in te vullen, verspreid over drie maanden.

Heb je belangstelling en wil je meedoen? Stuur dan een mail naar n.hooghiemstra@vu.nl of bel: 020 5982125. Zeg erbij dat u via Anna's huis ingelicht bent over dit onderzoek.


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.