Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Nieuwjaarswens

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Beste bezoekers, beste vrijwilligers, beste betrokkenen van Anna's huis,
geen mens of dier op deze aarde weet hoe lang hij nog zal leven. Sommigen staan hier vaker en intenser bij stil dan anderen, vooral degenen die ziek zijn en hun naasten. Toch is nieuw jaar weer een moment van hoop, van een nieuw begin en een nieuwe verwachting. Het bestuur van Anna's huis hoopt dat de tijd die een ieder krijgt gevuld wordt met warmte, nabijheid en steun aan en van elkaar, of dit nu kort of nog tientallen jaren zo zal zijn. Wij hopen op veel saamhorigheid in uw persoonlijke omgeving, in uw werk en bij ons en wensen u zo weinig mogelijk pijn en ongemak toe, zowel geestelijk als lichamelijk. Anna's huis wil daar zijn/haar steentje aan bijdragen, wij gaan voor een hoopvolle en zinvolle invulling van dit jaar, dag voor dag met veel steun van vrijwilligers en veel activiteiten om blij van te worden. Kijk op de agenda waar u allemaal aan mee kunt doen, u staat er niet alleen voor! En tegelijkertijd wil het bestuur zijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers en sponsoren van Anna's huis. Zij maken het mogelijk om deze steun belangeloos en met een goed hart aan te bieden aan mensen die het nodig hebben.


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.