Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Zaan de Wandel

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Bij de 9e editie van Zaan de Wandel hebben meer dan 3000 wandelaars een prachtige dag gehad, waarbij het zonnetje ons ook nog toelachte. In totaal is 100.000 euro opgehaald, wat ten goede komt aan kanker research in het Antoni van Leeuwenhoek en minimaal 30.000 euro gedoneerd wordt aan Anna's huis als bijdrage in de exploitatie. 
Wij danken alle organisatoren van dit geweldige evenement en alle crewleden die zich zo hebben ingezet. Ook Anna's huis was goed vertegenwoordigd: er waren ca 60 wandelaars die liepen in de shirts van Team Anna en ca 20 vrijwilligers vanuit Anna's huis hebben zich de hele dag ingezet om alles hiervoor mogelijk te maken.
Hier zit Yvonne Scheffer achter de inschrijftafel bij Zaan de Wandel. Behalve bemanning van onze eigen stand leverde Anna's huis ook vrijwilligers voor de totale organisatie. 


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.