Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

KWF onderzoek inloophuizen

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Ondersteuning Anna’s huis blijkt van grote waarde voor mensen met kanker

Zaanstreek – Het Centrum voor Leven met Kanker | Zaanstreek, Anna’s huis is van grote waarde voor mensen die te maken hebben met kanker. Onderzoeksbureau Sinzer heeft in samenwerking met het KWF een onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van diverse inloophuizen in Nederland en Anna’s huis. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit van leven is verhoogd na een bezoek aan het inloophuis.
 
Het inloophuis Anna’s huis aan de Zorgboulevard in Zaandam is geopend sinds september. De verwachting is dat het inloophuis ongeveer 500 bezoekers dit jaar zal krijgen. Anna’s huis is lid van brancheorganisatie IPSO. Binnen IPSO werken inloophuizen samen aan kwalitatief hoogwaardige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Onder de mensen die nu het inloophuis hebben bezocht en onder bezoekers van andere inloophuizen is een onderzoek gedaan naar de ervaringen. Hieruit is gebleken dat meer dan 80% van de bezoekers vindt dat hun kwaliteit van leven is verbeterd door de ondersteuning vanuit het inloophuis. 

Waarde
Bezoekers van Anna’s huis komen voor informatie, activiteiten, ontspanning, een luisterend oor en het contact met lotgenoten. Uit het onderzoek is gebleken dat bezoekers beter in staat zijn om te ontspannen en beter in staat zijn om hulp te vragen na een bezoek aan huis. ,,We ervaren zelf al dat ons Anna’s huis van grote waarde is, dat merken we aan de gesprekken die we voeren met de mensen die ons nu al weten te vinden, al zijn we relatief gezien nog maar kort open. We zijn blij dat het onderzoek nu bevestigt wat wij al vermoedden, dat het inloopcentrum ook echt toegevoegde waarde biedt. Voor ons als bestuur is dat belangrijk, door onderzoek te doen weten we welke verwijzers we aan ons moeten binden en welke financiers en donateurs we kunnen aanspreken. Om het inloophuis te kunnen blijven runnen moeten we steeds op zoek naar financiële bronnen”, aldus dr. Sylvia Dermout voorzitter van het Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis. 

Arbeidsparticipatie
Landelijk geeft meer dan de helft van de gasten aan zich energieker te voelen na een bezoek aan een inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid een van de grootste klachten is bij kanker.

Ook voor de terugkeer naar werk heeft het inloophuis een positieve functie, het draagt bij aan arbeidsparticipatie. Uit het onderzoek blijkt dat de inloophuizen uiteindelijk kosten besparen, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven - met een voorzichtige inschatting – dat dit met het huidige aantal landelijke bezoekers kan gaan om een bedrag van ongeveer 8 miljoen euro.

Gemeten gezondheidseffecten
Een van de andere effecten die is gemeten is het gevoel van positieve gezondheid. Dit gevoel gaat over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. Uitgangspunten die Anna’s huis hanteert.

Binnen de positieve gezondheid worden zes terreinen onderscheiden. Inloophuizen blijken op drie van de zes domeinen zeer positief te werken. Het grootste positieve effect is op het gebied van maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen aan de samenleving.

Kostenbesparing
Het Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis kan met meer financiële ondersteuning van grote waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. ,,Het is van belang dat verwijzers actief attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden die Anna’s huis aanbiedt. Investering en verwijzing betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker. Dit is niet in geld uit te drukken”, aldus Dermout. Op de lange termijn zijn de inloophuizen kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt op het gebied van terugkeer naar werk.
Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.