Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Afscheid en welkom

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Op 1 maart a.s. neemt Maria Bank afscheid als secretaris van het bestuur. Gelukkig blijft zij wel vrijwilliger in de financiële commissie. 
Dezelfde datum komt mr. Henk Steen, CEO bij st. Odion, ons bestuur versterken als secretaris. Henk, van harte welkom!

Al een tijdje vrijwilliger, maar nu ook leidinggevend coördinator, is verpleegkundige Jacqueline Huis. Vanaf maart zal zij 2 1/2 dag als coördinator in Anna's huis zijn en doet daarnaast een halve dag vrijwilligerswerk per week. 

Karin Nielen neemt afscheid als coördinator voor de IPSO cursussen. De meeste vrijwilligers zijn inmiddels getraind en het aantal IPSO cursussen neemt daarmee af. 

Jolanda Hohensteijn neemt afscheid als gastvrouw en als facebookmedewerker. 

Maria, Jolanda en Karin, hartelijk dank voor jullie inzet namens Anna's huis!  

We verwelkomen een aantal nieuwe gastvrouwen en heren, die zijn op deze website te vinden onder het kopje Over ons bij de gastvrouwen en gastheren. Zonder de inzet van gastvrouwen, gastheren en overige vrijwilligers zou Anna's huis niet kunnen draaien. Wij zijn ontzettend blij met jullie hulp en spreken daar onze grote waardering voor uit. We kunnen altijd nieuwe gastvrouwen en heren gebruiken, het liefst met een zorgachtergrond, maar ook andere taken voor vrijwilligers zijn bespreekbaar. 

Zo zoeken wij nog een vrijwilliger die het leuk vindt om gastvrouwen en heren te bellen om roosters compleet te maken bij uitval en plotselinge afzeggingen. Geen dagtaak, maar wel een heel verantwoordelijke taak, omdat wij zonder gastvrouwen/heren niet kunnen draaien. Het kan vanuit huis worden gedaan, maar ook vanuit Anna's huis. Voor het basisrooster wordt gezorgd vanuit Anna's huis. 

Gelukkig is ook Feysal Bouziane weer terug na een sabattical en neemt mede de taken ICT, roosters en Facebook op zich. Van harte welkom!

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.