Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

4e IPSO cursus voltooid

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Opnieuw hebben deze maand 17 vrijwilligers van Anna's huis de IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) cursus gevolgd en na drie volle zaterdagen hun certificaat gekregen van Wiek Luza, psycholoog trainer bij IPSO. 
Allen van harte gefeliciteerd! In februari / maart a.s. zijn we voornemens een vijfde IPSO cursus te gaan verzorgen voor nieuwe, al aangemelde, vrijwilligers bij Anna's huis. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich hiervoor vast opgeven. 
Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden, dan kunt u een afspraak maken via officemanager@lmkz.nl voor het maken van een intakegesprek met Sylvia Dermout, gynaecoloog en/of zorgconsulent of Jacqueline Huis, verpleegkundige en zorgconsulent.


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.