Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Nieuwe vrijwilligers!

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

In oktober hebben wij mogen verwelkomen als vrijwilliger in Anna's huis:
  • Joop Louman, bedrijfseconoom en drs. organisatiekunde, is toegetreden tot de Raad van Advies. De leden van de RvA geven gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van hun expertise 
  • Jacqueline Huis, verpleegkundige, die al gastvrouw was, heeft de gedeelde taak van Zorgconsulent op zich genomen. Sylvia Dermout is als medisch specialist de andere zorgconsulent, een derde kandidaat wordt nog gezocht
  • Frank van Wijk is toegetreden als gastheer èn opgenomen in de Coaching groep als contextueel therapeut
  • Angeniet Leeuwerink, oud verpleegkundige, is toegetreden als gastvrouw 
  • Allen van harte welkom! Alle vrijwilligers, waaronder gastvrouwen/heren, coaches en sponsoren kunt u vinden onder het tabblad "Sponsoren"

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.