Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Werk na kanker

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor uDe Hogeschool van Amsterdam is nog steeds op zoek naar mensen die mee willen doen aan het onderzoek ‘Werk na kanker’. Het is een onderzoek naar de invloed van de late gevolgen en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Opvallend aan dit onderzoek is dat het zich niet alleen richt op mensen die in loondienst werken. Ook zzp’ers, uitzendkrachten, ondernemers en oproepkrachten wordt gevraagd deel te nemen. Interesse? Ga naar hva.nl/werknakanker voor meer informatie over dit onderzoek en vul de vragenlijst in.


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.