Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Nieuwe bestuursleden

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Beste mensen,
Anna’s huis bestaat statutair alweer drie jaar! Met de voorbereidingen mee van de oprichting is dit een bestuursperiode. Daadwerkelijk hebben we de deuren op 31 maart 2018 geopend, en hebben we onlangs dus ook ons twee jarig bestaan meegemaakt, geheel stilletjes verlopen door de Corona crisis met de opgelegde maatregelen. Gelukkig hadden we het een jarig bestaan en de opening van het tweede pand wel groots gevierd, dus we konden er even tegen. Volgend jaar weer beter!

De bestuursperiode van penningmeester Kees Kos zit erop en het penningmeesterschap wordt door Tijmen Bongartz overgenomen. Met hulp van nog steeds Martin Boekhoudt, als administrateur voor Anna’s huis, Maria Bank voor financiële adviezen en Juan Garcia, onze organisatorisch coordinator. Dit viertal zal de komende jaren zorgen voor het fondsenbeheer en sponsorschappen en de uitwerking daarvan.

We danken Kees Kos voor zijn werk wat hij voor Anna’s huis heeft gedaan. Kees krijgt weer meer tijd voor de tennisbaan en het biljarten, zijn grote hobby’s. Wij wensen hem veel plezier daarbij! 

Het bestuur van Anna’s huis is nu vernieuwd:
·       Sylvia Dermout, voorzitter, herkozen in 2020
·       Henk Steen, secretaris, aangetreden in 2019
·       Peter Tange, vice voorzitter, aangetreden in maart 2020
·       Tijmen Bongartz, penningmeester, aangetreden in mei 2020

Het bestuur wordt structureel bijgestaan door Jacqueline Huis (coördinator zorg) en Juan Garcia (organisatorisch coördinator), Martin Boekhoudt voor de boekhouding, Maria Bank voor financiële adviezen en Corrie Hoogenkamp voor de administratie en verder natuurlijk onze onmisbare, bijzonder gewaardeerde overige vrijwilligers als gastvrouwen en -heren, maar ook onze ICT-ers, onze begeleiders van de elf activiteiten, de RvA leden etc.
Al onze vrijwilligers staan vermeld op de site van Anna’s huis (www.lmkz.nl) onder “Wie zijn wij”. Zonder al deze mensen kan Anna’s huis niet draaien.
Vanaf hier weer een mooie gelegenheid voor het bestuur om te zeggen dat wij jullie allemaal (ook onze cliënten!) erg missen in Corona tijd, dat het te stil is, dat het hart van Anna’s huis even zeer langzaam klopt. Dat missen wij....  
Wij willen jullie allen en alle activiteiten (die wel doorlopen lopen achter de schermen en digitaal) graag weer in Anna’s huis zien bruisen. Daar is Anna’s huis voor gemaakt. Hopelijk kan dat op redelijk korte termijn weer als het Ministerieel Beraad daar toestemming voor geeft.

Hou vol, blijf gezond, en tot binnenkort!


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.