Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Corona virus

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u


23 maart 2020
De maatregelen worden snel genomen en treffen iedereen hard. Als het zal lukken het virus bedwingbaar te houden, is het in ieder geval de moeite waard. Anna's huis houdt zich er dus helemaal aan! Wij zijn per mail bereikbaar:

  • officemanager@lmkz.nl voor alle vragen over zorg en problemen bij kanker voor clienten en hun naasten
  • info@lmkz.nl voor het bestuur ivm beleids- of financiële vragen
Deze mailadressen worden elke dag gelezen en er wordt dezelfde, maar maximaal binnen 2 werkdagen geantwoord. Vermeld bij uw mail graag ook uw mobiele nummer, eventueel bellen wij u dan terug ipv het sturen van een mail.

Wij wensen iedereen veel kracht en sterkte toe, geduld en huiselijke gezelligheid....

16 maart 2020
In navolging van het advies van het Ministerie van VWS en de oproep van IC artsen is besloten Anna's huis dicht te houden tot tenminste 6 april 2020. 
Clienten die ons nodig hebben met vragen of steun (niet over Corona: zie de nieuwsplatforms die daarvoor zijn ingericht en veel actueler zijn) kunnen ons per e mail bereiken:

  • officemanager@lmkz.nl voor alle vragen over zorg en problemen bij kanker voor clienten en hun naasten
  • info@lmkz.nl voor het bestuur ivm beleids- of financiële vragen 
Deze mail wordt elke dag gelezen en er wordt dezelfde, maar maximaal binnen 2 werkdagen beantwoord. Vermeld bij uw mail ook uw mobiele nummer, eventueel bellen wij u dan terug ipv het sturen van een mail. 

Indien u tot de kwetsbare groep behoort of een naaste bent van mensen met kanker dan adviseren wij u de adviezen van VWS strikt en serieus op te volgen. 

13 maart 2020
Vanaf nu tot voorlopig tenminste 31 maart zullen er GEEN activiteiten meer in Anna's huis plaatsvinden om onze gasten, mensen uit een kwetsbare groep, te beschermen. Alle workshops en studio's zijn gesloten. Vrijwilligers komen niet meer naar Anna's huis om verspreiding onderling te voorkomen. 

Een klein groepje (de voorzitter en de twee coördinatoren) zullen (deels in Anna's huis, deels thuis) blijven doorwerken om alles voor te bereiden voor een nieuwe start zodra het Ministerie en het RIVM daar toestemming voor geven. 

Mensen met kanker die onze hulp nodig hebben voor steun, raad, daad en/of informatie kunnen - zolang zij geen Corona verschijnselen hebben of in aanraking zijn geweest met mensen die Corono hebben - wel binnenlopen voor een gesprek met een van de bovengenoemden. Wij zijn er voor mensen met kanker, ook in barre tijden. Alle sociale activiteiten worden echter opgeschort. 

6 maart 2020 
Het coronavirus (COVID-19) komt nu ook in Nederland voor. Ook bij Anna’s huis zijn maatregelen getroffen, om zo bezoekers en vrijwilligers te beschermen. We hebben immers met een kwetsbare groep mensen te maken.
Wij monitoren de situatie voortdurend en scherpen onze maatregelen aan op basis van de informatie van het RIVM. Mocht het virus in de Zaanstreek  opduiken dan heeft de GGD Zaanstreek de regie.

Belangrijke informatie voor bezoekers van Anna’s huis.

Ben je van plan om Anna’s huis te bezoeken, lees dan de volgende informatie door voordat je naar ons toe komt.

Heb je (lichte) luchtwegklachten (hoesten, niezen, kortademigheid en/of koorts) blijf dan thuis, om niet andere bezoekers of vrijwilligers te besmetten.

Uiteraard vragen wij dit ook aan onze vrijwilligers.

Uit voorzorg zullen vrijwilligers je geen hand meer schudden en/of omhelzen.

Anna’s huis zal zorgen voor voldoende zeep (en indien nog verkrijgbaar: desinfecteer middel). Verder zullen we zorgen voor de benodigde hygiënemaatregelen in het gebouw.

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om besmetting en een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:
  • ·         Was je handen regelmatig en grondig
  • ·         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoek
  • ·         Houd de nodige afstand tot elkaar en schud geen handen
  • ·         Gebruik papieren zakdoeken, gooi ze na gebruik weg en was je handen.
Alle algemene informatie over het virus vind je via het RIVM.

Tijdelijk
Uiteraard staan deze maatregelen haaks op wat Anna’s huis wil bieden: een warm welkom aan iedereen die leeft met kanker. De maatregelen zijn echter helaas nodig om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. De gezondheid en het welzijn van onze bezoekers en vrijwilligers vinden we immers erg belangrijk.
De maatregelen zijn gelukkig tijdelijk. We hopen dat we -als iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt- besmetting kunnen voorkomen en beperken.

Tips/advies

  • ·         houd de websites van het RIVM en GGD in de gaten
  • ·         houd de website van Anna’s huis in de gaten

Als je hierover vragen of tips hebt, dan kun je mailen naar info@lmkz.nl


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.