Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Help mee

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer

Club van 100, 500, 1000 of meer…..

Voor de continuïteit van activiteiten in Anna’s huis worden clubs opgericht. Deze clubs van donateurs dragen bij aan een vaste geldstroom voor Anna’s huis. Dit is essentieel aangezien giften en donaties waarvan Anna’s huis nu afhankelijk is, voor onvoldoende zekerheid en continuïteit zorgen. Lees waarom onze activiteiten zo belangrijk zijn en waarom uw steun hard nodig is!
club van ....

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. De afgelopen decennia is de behandeling van kanker steeds effectiever geworden, waardoor 62.000 mensen langer dan 5 jaar zal leven en waarvoor psychosociale hulp soms hard nodig is. Dat betekent dat vrijwel iedereen in zijn directe omgeving met deze ziekte wordt geconfronteerd. 

Psychosociale ondersteuning
Hoewel de kwaliteit van behandelingen sterk is verbeterd, is er nog steeds weinig aandacht voor de ingrijpende langetermijneffecten van de ziekte en de impact op gezinsleden en anderen in de directe omgeving. Psychosociale begeleiding wordt in beperkte mate vergoed en er is helaas vaak sprake van lange wachtlijsten.

Individuele ondersteuning en programma’s
Anna’s huis onderscheidt zich door de individuele ondersteuning en een aantal specifieke programma’s voor bijvoorbeeld partners, maar ook ZZP’ers, werknemers en werkgevers met vragen over kanker kunnen met hun vragen bij ons terecht. Het zal naar verwachting nog wel jaren duren voordat hiervoor financiering van de overheid beschikbaar komt. Omdat Anna’s huis geheel afhankelijk is van giften en donaties is het daardoor bijzonder lastig om deze activiteiten in stand te houden! Het is daarom een absolute noodzaak om voor een aantal jaren over een vaste geldstroom te beschikken.

Continuïteit activiteiten
U bent mogelijk al donateur van Anna’s huis. Daarmee helpt u ons om ons werk te blijven uitvoeren voor mensen met kanker hun naasten. Misschien kunnen we meer voor elkaar betekenen. In 2020 hebben we voor Anna’s huis de Clubs van 100, 500, 1000 en meer…. opgericht.
De start is nu al een succes, want sinds onze aankondiging van dit initiatief hebben zich al mensen aangemeld. Met een onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u schenken aan Anna’s huis, waarbij de fiscus een flink deel meebetaalt.

Het werkt zo:
Met behulp van een  onderhandse schenkingsovereenkomst geeft u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. Dit wordt via een akte/overeenkomst vastgelegd. Voor u is dit fiscaal zeer aantrekkelijk, want het bedrag is volledig – zonder minimum of maximum – aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus. In tegenstelling tot vroeger hoeft dit niet meer via een notaris te lopen. De donatie kan in een keer betaald worden maar ook in maximaal 4 termijnen. Bij éénmalige donaties wordt het eerst volgende bedrag in maart van het jaar er op afgeschreven.

U wordt lid van de club van 100, 500, 1000 of meer….. als u middels een onderhandse schenkingsovereenkomst voor tenminste 5 jaar minimaal € 100, € 500 of € 1000,- per jaar of meer…..schenkt aan Anna’s huis. De fiscus biedt u het belastingvoordeel, Anna’s huis biedt u daarnaast nog veel meer. Eens per jaar krijgt u, als lid van één van deze clubs een ontbijt, lunch, diner of netwerkborrel aangeboden in Anna’s huis. Tijdens dit evenement zullen bestuur en medewerkers van Anna’s huis aanwezig zijn zodat u, indien u dat wilt ook uw ideeën over Anna’s huis kunt bespreken. Zo kunnen wij naast uw financiële gift ook ons voordeel doen met uw bijdrage door ideeën en tips en bestaat er voor u de mogelijkheid om te netwerken. 
club van

U krijgt een speciale vermelding op onze website. En indien van toepassing ontvangt u toegang tot door Anna’s huis georganiseerde evenementen. Onze medewerkers staan klaar voor al uw vragen over kanker. U contact met ons opnemen als u de overeenkomst wilt ontvangen.  Bel naar 075 - 7719027 of mail naar fondsen@lmkz.nl. Wilt u liever een onderhandse overeenkomst met een ander bedrag? U kunt van hetzelfde formulier gebruik maken en ook profiteren van het belastingvoordeel. Wij helpen u graag hierbij!

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.