Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Legaat achterlaten

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
Nalatenschap aan Anna’s huis (erfstelling of legateren)

Nadenken over het moment dat je er niet meer bent is voor velen geen makkelijk onderwerp. Zeker wanneer je ziek bent, of als een van je dierbaren ziek is of is overleden.
Maar heb je er ook weleens bij stilgestaan dat je ná je dood ook van betekenis kunt zijn voor anderen? Door aan Anna’s huis na te laten kun je ervoor zorgen dat in de toekomst ook andere mensen met kanker en hun naasten bij Anna’s huis kracht en steun kunnen vinden.
nalatenschap

Of het nu gaat om kleine of grote bedragen, we zijn ontzettend dankbaar voor elke vorm van financiële steun. Wij aanvaarden elke nalatenschap beneficiair: omdat we een door de overheid erkende instelling zijn (ANBI) hoeft Anna’s huis geen erfbelasting te betalen over het nagelaten bedrag. Je schenking komt dus volledig ten goede aan de warme psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Hoe werkt het?

Je kunt Anna’s huis via een notaris in je testament opnemen door middel van een erfstelling of een legaat.

Als je het Anna’s huis als (mede)erfgenaam opneemt in je testament - dit heet erfstelling - ontvangt het Anna’s huis een percentage van je nalatenschap. Je beslist zelf welk percentage dat is.

Met een legaat geef je aan dat je een vast geldbedrag of een bepaald goed aan het inloophuis nalaat, bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille.
Een notaris kan nader adviseren over de mogelijkheden van legateren.
 
Informatie voor een notaris

Statutaire naam van Anna’s huis: Stichting Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek
Gevestigd te Zaandam, Koningin Julianaplein 18, 1502 DV
Inschrijfnummer KvK 68181310 ANBI nummer 857335054

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van doneren en sponsoren? Neem dan contact op met:

Juan Garcia, organisatorisch coördinator
garcia@lmkz.nl of 075 - 7719027

Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.