Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Steun Anna's huis

Wij geven informatie, praktisch advies en ondersteuning.

Direct doneren!

Met uw hulp kan Anna’s huis voortbestaan en blijven voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten.

Wilt u doneren?

Dank u wel! Kies hieronder het bedrag wat u wilt doneren:

€ 5 € 10 € 25 € 50 € 100

Mocht u een hoger bedrag willen doneren, dan kan dat per bankoverschrijving op rekeningnummer NL 35 RABO 0317 2265 76 t.n.v. Stg. Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek, onder vermelding van Donatie Anna’s huis.

Stichting Anna’s huis heeft de ANBI status (857335054) en is aangesloten bij IPSO.

Het financieel jaarverslag van 2017 is hier te downloaden.


Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.