Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Steun Anna's huis

Wij geven informatie, praktisch advies en ondersteuning.

Direct doneren!

Met uw hulp kan Anna’s huis voortbestaan en blijven voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten.

Wilt u doneren?

Momenteel ondervinden wij helaas problemen met onze makkelijke donatie methode. Hier wordt druk aan gewerkt om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Mocht u in de tussentijd toch willen doneren, dan kan dat per bankoverschrijving op rekeningnr. NL 35 RABO 0317 2265 76 t.n.v. St. Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek, onder vermelding van Donatie Anna’s huis.

Excuus voor het ongemak!


Stichting Anna’s huis heeft de ANBI status (857335054) en is aangesloten bij IPSO.Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.