Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Webinar

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
16 april
Webinar “Goed werkgeverschap bij kanker”

Op 16 april van 15.00 tot 17.00 uur organiseert Huis aan het Water een Webinar voor werkgevers en professionals op het gebied van arbeid, kanker en arbeidsongeschiktheid met als thema “Goed Werkgeverschap bij kanker”. In de wet (artikel 7:611 BW) staat dat zowel de werkgever als de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Meer staat er niet. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat betekent Goed Werkgeverschap als de werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die de diagnose kanker heeft gekregen?

Bijna 50.000 mensen in de werkende leeftijd krijgen jaarlijks de diagnose kanker. Kenmerkend voor re-integratie bij kanker is het relatief onvoorspelbare verloop. Welke (late) gevolgen van kanker(behandelingen) kunnen van invloed zijn op het werk? Wat kan, mag en moet een werkgever doen om de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen? Wat zijn de rechten plichten van zowel de werkgever als de werknemer volgens de Wet Poortwachter? Wat is de rol van de bedrijfsarts en/of Arbodienst en/of re-integratie adviseur?
Al deze aspecten komen aan de orde tijdens de Webinar “Goed Werkgeverschap bij kanker”. Daarbij maken wij gebruik van expert sprekers, die iets vertellen over hun expertise gebied, zoals een BACO
(bedrijfsarts consulent oncologie), een register casemanager, een vertegenwoordiger van het UWV, een werknemer met kanker, een verzekeringsmaatschappij, etc.

Inschrijven is nu nog niet mogelijk, de button wordt later geactiveerd bij Huis aan het water. Geef u hieronder op voor deelname aan:
Webinar.


Naam Plaats E-mailadres Uw telefoonnummer Aantal deelnemers Bericht
Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.