Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

Gastvrouwen/heren intervisie

U staat er niet alleen voor, wij zijn er voor u

Doneer
22 januari
Beste gastdames en gastheren,

Nu Anna’s huis alweer een paar maanden open is en we met elkaar een tijdje aan het werk zijn om het allemaal zo goed mogelijk vorm te geven en te laten verlopen, lijkt het tijd om als gastvrouwen/-mannen in groepjes met elkaar om de tafel te gaan. 

Bijna iedereen heeft de IPSO cursus gedaan en natuurlijk zijn er ook de gezellige *borreltjes* waar altijd de gelegenheid is om van alles aan te kaarten.

Daarnaast zullen we een paar keer per jaar avonden organiseren waarbij we onze ervaringen kunnen delen en een en ander met elkaar kunnen uitwisselen. 

Allerlei vragen kunnen aan bod komen maar ook kunnen we bijvoorbeeld een thema of een casus bespreken. Over de inhoud en vormgeving van deze avonden willen Angeniet, John, Frank en ik ons buigen en suggesties zijn natuurlijk ook welkom.

De eerste 2 data voor deze bijeenkomsten zijn:

Dinsdag 22 januari 2019 van 17.00 tot 18.30 uur
Maandag 4 februari 2019 van 19.30 tot 21 uur
Data voor april/mei volgen later.

 Schrijf je in via Huis@lmkz.nl bij Jacqueline Huis   Geef u hieronder op voor deelname aan:
Gastvrouwen/heren intervisie.


Naam Plaats E-mailadres Uw telefoonnummer Aantal deelnemers Bericht
Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek: Anna's huis is mede mogelijk gemaakt door:

Al deze partners hebben het mogelijk gemaakt om het Anna’s huis te realiseren. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze enorme bijdrage en steun, zonder hen was het niet mogelijk geweest om de mens met kanker en zijn naasten in staat te stellen de regie te behouden over lijf, gezondheid en welbevinden.